http://www.stres.witryna.info/


Jak pokonać stres - Gynostemma w świetle badańPrzeprowadzone badania wykazały, iż Gynostemma zawiera ponad 80 różnych gypenozydów. Jest ona zwana przez tubylców "czarodziejską trawą" i największym naturalnym zbiorem saponin występującym w przyrodzie. Gypenozydy te są bardzo podobne do ginsenozydów zawartych w Panax Ginseng. Cztery saponiny Gynostemmy mają dokładnie tę samą strukturę chemiczną, jak saponiny żeńszenia, a budowa 11-tu kolejnych jest prawie identyczna. Podobieństwa te są tak znaczące, że Gynostemma królewska jest obecnie nazywana „Żeńszeniem południa".

Wraz ze wzrostem zainteresowania Gynostemmą, przeprowadzono wiele badań laboratoryjnych i klinicznych, niektóre z nich przedstawiam poniżej:

  • Choroby wątroby
Właściwościantyoksydacyjne Gynostemmy chronią wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi przez niektóre leki, chemikalia a także nadużywanie alkoholu. W badaniu na zwierzętach Gynostemma hamowała rozwój włóknienia wątroby, czyli tworzenie się bliznowatych włókien w wątrobie. Ponieważ nieaktywne włókna wypierają aktywną tkankę wątroby, działanie narządu stopniowo zamiera wraz ze wzrostem ilości włókien.

  • Przeciwdziałanie starzeniu
Podawanie Gynostemmy wiąże się z wydłużeniem długości życia i spowolnieniem starzenia się zwierząt. Przeprowadzono badanie, w którym grupę starych myszy podzielono na dwie. Po czterech miesiącach zdechły wszystkie myszy w grupie kontrolnej. Natomiast w grupie otrzymującej zioło ciągle żyło 50% zwierząt. W badaniach klinicznych, 106 pacjentom podawano Gynostemmę trzy razy dziennie przez okres dwóch miesięcy. Odnotowano znaczą redukcję objawów starzenia się takich jak: brak energii, awersja na zimno, zmęczenie, biegunka, osłabienie pamięci, trudności z utrzymaniem równowagi i bezsenność.

  • Hipercholesterolemia
Wodny ekstrakt Gynostemmy posiadał właściwości obniżające poziom cholesterolu i trójglicerydów. W badaniu klinicznym 129 pacjentów podzielono na dwie grupy. Jedna z nich otrzymywała Gynostemmę a druga placebo. Po miesiącu stosowania u pacjentów przyjmujących zioło stwierdzono obniżenie poziomu całkowitego cholesterolu i trójglicerydów w porównaniu z grupą kontrolną. Wśród efektów ubocznych wymieniono: 42 przypadki utraty wagi, 28 przypadków przybrania na masie, dwa przypadki zawrotów głowy, jeden przypadek obniżenia apetytu i cztery przypadki powiększenia brzucha.

  • Wzmocnienie odporności
Inne badania na modelu zwierzęcym wykazały, że Gynostemma może wspomagać regulację systemu odpornościowego. Podawano ją zwierzętom z niedoborem odporności oraz takim, które wykazywały nadmierną odpowiedź immunologiczną. W obu przypadkach działanie układu odpornościowego powróciło do normy. Odkryto, że sportowcy przyjmujący Gynostemmę zyskują więcej czystej masy mięśniowej, niż ci, którzy jej nie przyjmowali. Przypuszczalnie był to wynik wysokiej zawartości saponin w Gynostemmie. Sportowcy zaobserwowali u siebie wzrost apetytu i lepsze przyswajanie pokarmu.

  • Stres i bezsenność
Badania na 60 pacjentach wykazały, iż Gynostemma utrzymują w ciele człowieka stan równowagi. Tak więc zależnie od potrzeby organizmu, Gynostemma ułatwia wypoczynek i spokojny sen albo dodaje energii. W sytuacji stresowej adaptogen pozwala człowiekowi zachować spokój umysłu oraz doskonale sprostać postawionemu zadaniu. Gynostemma wzmacnia odporność i zapobiega szkodliwemu wpływowi stresu

  • Bóle głowy
Pięćdziesięciu pacjentom cierpiącym na bóle głowy o różnym natężeniu podawano od 30 do 50 gramów Gynostemmy dziennie w postaci herbaty. Ogólna skuteczność terapii wyniosła aż 79,6%.

  • Chroniczne zapalenie tchawicy
W badaniu klinicznym 86 pacjentom cierpiącym na chroniczne zapalenie tchawicy podawano Gynostemmę. Całkowite wyzdrowienie odnotowano u 12 pacjentów, częściową poprawę u 23 pacjentów, lekką poprawę u 45 osób, natomiast brak zmian u 6 pacjentów.

  • Chroniczny zanikowy nieżyt żołądka
Badaniem objęto 151 pacjentów, którym podawano 10 gramów Gynostemmy trzy razy dziennie przez trzy miesiące. Badanie endoskopowe wykazało znaczącą poprawę u 28 pacjentów, średnią poprawę u 57, a u 58 osób nie zaobserwowano zmian. U ośmiu pacjentów nastąpiło pogorszenie. Wskaźnik ogólnej skuteczności wyniósł 56,26%. Nie zaobserwowano żadnych istotnych efektów ubocznych.

  • Nowotwory
Badania laboratoryjne wykazały, że Gynostemma wpływa hamująco na różne rodzaje komórek nowotworowych jamy brzusznej, macicy, żołądka, wątroby, ust, przełyku, płuc, nerek, języka, trzustki, mózgu, piersi i skóry. Działanie przeciwnowotworowe zaobserwowano też w kilku doświadczeniach na zwierzętach.Ponieważ Gynostemma jest przeciwutleniaczem, może mieć również właściwości przeciwrakowe i immunostymulujące. Badania laboratoryjne wykonane na ludzkich komórkach nowotworowych wykazały, że Gynostemma może hamować podziały komórek rakowych. W ten sposób zapobiega lub opóźnia rozwój nowotworu oraz przypuszczalnie niszczy istniejące guzy nowotworowe.KUP TERAZ Gynostemmę na stres i bezsenność
Powyżej przeczytałeś fragment e-booka "Szokujący raport o długowieczności Chińczyków", możesz go pobrać wraz z innymi darmowymi e-bookami KLIKNIJ TU